Dla nauczycieli

 

Ktokolwiek stara się o pracę w Centrum Edukacji QUEEN, oczekuje zaszczytnego i odpowiedzialnego zajęcia. Nadzorująca kursy w Centrum Edukacji QUEEN oczekuje od nauczyciela:

  • realizowania programu z danego przedmiotu przedstawionego na stronie internetowej;
  • przygotowania egzaminów na najwyższym poziomie (oraz z miłością bliźniego)* i przesyłania ich na adres mailowy ksiezopolska@buziaczek.pl w terminie nie późniejszym niż na 10 dni od daty egzaminu oraz sprawdzania egzaminów i przesyłania wyników do centrali;
  • przeprowadzania 15 min kartkówek na początku zajęć;
  • cotygodniowego raportu mailowego na adres ksiezopolska@buziaczek.pl podającego obecności na zajęciach oraz wyniki kartkówek;
  • empatii w stosunku do młodego człowieka oraz szeroko rozumianej inteligencji emocjonalnej;
  • pełnego przygotowania merytorycznego, własnego warsztatu (czyt. opracowania tematów)** i jasności przekazu;
  • wszelkiego rodzaju informacji zwrotnych, w tym sugestii i korekt opracowań.

* W przypadku wykrycia błędów bądź niejasności w kierownictwo QUEEN pozostawia sobie prawo do wprowadzenia korekt po uprzedniej konsultacji z nauczycielem.
** Istnieje możliwość korzystania z opracowań dostarczonych przez kierownictwo – zarówno tematów zajęć, jak i kartkówek. Na życzenie opracowania te będą wysyłane mailowo.

Brak możliwości komentowania